Alarmni sistemi

Osnovna funkcija ugradnje protivprovalnih sistema - alarma je zaštita imovine. Ona se obezbeđuje pravilnom procenom bezbednosne situacije na samom objektu i analizom svih mogućih načina ugrožavanja objekta i imovine. Na osnovu toga se donose odgovarajući zaključci - koje mere, postupke i tehniku treba upotrebiti radi ostvarivanja maksimalne zaštite imovine. Posle detaljne procene, ugradnja alarma je završna faza.

Visoka pouzdanost sistema obezbeđuje se kvalitetnim izborom opreme, pravilnim rasporedom elemenata alarmnog sistema i, što je veoma bitno, kvalitetnom ugradnjom sistema.

Protivprovalni sistemi - alarmi imaju vrlo široku primenu. Koriste se za zaštitu imovine kako stambenog prostora (kuća, stan, vikendica...) tako i poslovnog prostora. Pored toga, primenu nalaze i u zaštiti magacinskog prostora, banaka, obrazovnih institucija, sportskih hala i terena, bolnica, objekata specijalne namene i drugih objekata koji mogu imati korist od ovakvog načina zaštite. Protivprovalna centrala predstavlja najvažniju komponentu protivprovalnog sistema jer osim pouzdanog rada u lokalu često postoji potreba za daljinskim nadzorom objekata i ili dojavom alarma putem telefonske mreže ili interneta.

Project 1
Alarmi 2
Alarmni sistemi
Project 1
Alarmi 1
Alarmni sistemi
Project 1
Alarmi 3
Alarmni sistemi