Interfoni

Video interfoni se proizvode u verziji bez slušalice, tzv. „hands free“ ili u verziji sa klasičnom slušalicom koju tokom razgovora sa posetiocem držite u ruci. U slučaju buke u prostoru ili pojavljivanja mikrofonije, preporučujemo rešenja sa slušalicom.

Audio interfoni - Pozivna tabla sa mikrofonom, zvučnikom, relejem za otvaranje vrata i sa tasterom zvona (ili više tastera) je najvažniji sastavni deo sistema audio interfona. U ponudi su modeli sa različitim brojem tastera za zvono. Izdvajamo pozivne table sa RFID kontrolom prolaska (ulazak pomoću priveska ili kartice). Table se izrađuju od metalne maske sa plastičnom ugradnom doznom. Ugradnja je uzidna jer je tako bezbednije i teže je vandalizovati opremu. Vijci se ne mogu skinuti klasičnim šrafcigerima. Po

Project 1
Video interfoni
WHITE
Project 1
Audio Interfoni
Project 1
Video Interfoni
BLACK